Reklamacja

Miejscowosc, data

Do

(pelna nazwa i adres siedziby przedsiebiorcy)

Imie, nazwisko

Adres konsumenta

 

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iz zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada zostala stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyzsze, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny zadam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodplatna naprawe towaru* (art. 561 § 1)
  • odstepuje od umowy i prosze o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z powazaniem