Odstapienie od umowy

Miejscowosc, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imie i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Nazwa i adres przedsiebiorcy

 

 

Oswiadczenie

o odstapieniu od umowy zawartej na odleglosc

lub poza lokalem przedsiebiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstapieniu od umowy sprzedazy nastepujacych rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy nastepujacych rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzielo polegajacej na wykonaniu nastepujacych rzeczy/o swiadczenie nastepujacej uslugi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreslic

1      podac, jezeli umowa dotyczyla swiadczenia uslug

2      podac, jezeli umowa dotyczyla zakupu towar