Klagomål

datum

Till

(Företagets fullständiga namn och adress)

Förnamn, efternamn

Konsumentens adress

Klagomål om varor

Jag meddelar härmed att de varor som jag köpte på ...... är felaktiga. Felet består av ..................... Felet upptäcktes på ............................. Mot bakgrund av ovanstående begär jag med stöd av lagen av den 23 april 1964 om civilrätt följande

utbyte av varan mot en ny* (artikel 561.1)
reparation av varan utan kostnad* (artikel 561.1).
häva avtalet och återbetala varans pris till kontot .............* (artikel 560 § 1).

Med vänliga hälsningar