Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOSCI

Polityka prywatnosci okresla zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klienta przez Sklep Internetowy Lokus Audio, prowadzony pod adresem locus-audio.pl (dalej zwana Strona Internetowa), przez Locus-Audio s.c. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej NIP: 5882465062, REGON: 387911411 z siedziba 84-200 Wejherowo, ul. Gdanska 74, (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Dane osobowe Uslugobiorcy (Klienta) sa przetwarzane zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporzadzeniem”, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawa o swiadczeniu uslug droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sklep Internetowy podejmuje niezbedne dzialania, oraz doklada wszelkich staran w celu zapewnienia poszanowania prywatnosci Klienta i ochrony udzielonych informacji o danych osobowych podczas korzystania ze Strony Internetowej i dokonywania zakupów w ramach Sklepu Internetowego.

AUTOMATYCZNA ARCHIWIZACJA DANYCH

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny zadnych danych, z wyjatkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Strony Internetowej.


Pliki cookies to male pliki tekstowe wysylane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze Klienta, zawierajace informacje zwiazane z korzystaniem przez Klienta ze Strony Internetowej i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane sa przez Sklep Internetowy w celu obslugi Strony Internetowej i zapewnienia mozliwosci udostepnienia Klientowi interesujacych informacji, a takze podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamietywania dokonanych przez Klienta zakupów.


Pliki cookies  wykorzystywane przez Sklep Internetowy moga miec charakter tymczasowy lub trwaly. Tymczasowe pliki cookies sa usuwane z chwila zamkniecia przegladarki, natomiast stale pliki cookies sa przechowywane takze po zakonczeniu korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej i sluza do przechowywania informacji takich jak haslo czy login Klienta, co przyspiesza i ulatwia korzystanie ze Strony Internetowej.

W kazdym wypadku Klient moze zablokowac instalowanie plików cookies lub usunac stale pliki cookies, wykorzystujac stosowne opcje przegladarki internetowej. W razie problemów nalezy skorzystac z pliku pomocy przegladarki lub skontaktowac sie z producentem przegladarki.ARCHIWIZACJA DANYCH

Sklep Internetowy bedzie archiwizowal dane osobowe za posrednictwem Strony Internetowej oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania procesu rejestracji i zakupów w Sklepie Internetowym :

-   nazwisko i imie,

-   adres zamieszkania

-  adres do korespondencji, jezeli jest inny niz adres zamieszkania,

-  adres poczty elektronicznej,

-  numer telefonu.


Podanie powyzszych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Strony Internetowej.

Dane osobowe Klienta, gromadzone  przez Administratora, sa wykorzystywane do:

-  Zawarcia i rozwiazania Umowy Kupna Sprzedazy miedzy Uslugodawca a Uslugobiorca

-  Swiadczenie Uslug Elektronicznych przez Sklep Internetowy

-  Bezposrednia reklame produktów wlasnych i uslug Administratora

-  celów informacyjnych oraz innych czynnosci zwiazanych z aktywnoscia Klienta na Stronie Internetowej locus-audio.pl

Podanie powyzszych danych jest dobrowolne i wymaga zgody, jest konieczne wylacznie dla realizacji wskazanych powyzej celów. Podkreslamy, ze Klient nie jest zobowiazany do podania danych, jezeli nie chca korzystac ze wskazanych powyzej mozliwosci.


Klientowi przysluguje prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo ich korygowania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta.

 

MARKETING SKLEPU INTERNETOWEGO

O ile Klient  wyrazi na to zgode (zapis do newslettera), podany przez Klienta adres e-mail bedzie wykorzystywany w celach marketingowych wlasnych produktów Locus Audio s.c..

Zgode moze wycofac.


UDOSTEPNIANIE INFORMACJI

W celu realizacji umowy, Sklep Internetowy moze udostepniac zebrane od Klienta dane podwykonawcom w zakresie swiadczonych przez nich uslug, za pomoca których bedzie realizowal zobowiazania:

-  firmy kurierskie,

-  operatorów systemów platnosci,

-  firmy obslugujace reklamacje .

W takich przypadkach Administrator udostepnia dane osobowe w zakresie niezbednym do wywiazania sie z zawartej Umowy, a podwykonawcy nie maja prawa wykorzystac danych Klienta do swoich celów.

SRODKI TECHNICZNE I OBOWIAZKI KLIENTA

Sklep Internetowy doklada wszelkich staran, aby zabezpieczyc dane Klienta i ochronic je przed dzialaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbedne zabezpieczenia serwerów, polaczen i Strony Internetowej w celu ochrony danych, które zapobiegaja pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesylanych w Internecie. Wszystkie polaczenia zwiazane z wykonywaniem przez Klienta platnosci elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, beda nastepowac za posrednictwem bezpiecznego szyfrowanego polaczenia, podczas którego Klient przekazuje wlasne dane osobowe.

Podjete  przez  nas  dzialania moga okazac  sie  jednak  niewystarczajace, jesli  Klient  sam  nie zachowa zasad bezpieczenstwa. W szczególnosci nalezy zachowac w poufnosci login i haslo do Witryny i nie udostepniac ich osobom trzecim. Prosze pamietac, ze Sklep Internetowy nie bedzie zwracal sie o ich podanie, z wyjatkiem podania ich w trakcie logowania na Strony Internetowej .W celu uniemozliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy, aby wylogowac sie po zakonczeniu korzystania ze Strony Internetowej.

PRZYSLUGUJACE  PRAWA

Klient ma mozliwosc podgladu i edycji danych, w kazdym czasie, w ramach Strony Internetowej, po zalogowaniu sie z uzyciem adresu email lub loginu oraz hasla. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasla, moze odzyskac haslo korzystajac z opcji „nie pamietasz hasla”. W sytuacji wystapienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: locus@locus-audio.pl


Klientowi przysluguje prawo do:

-  informacji o tresci przechowywanych danych,

-  prawo do zmiany danych,

-  zablokowania lub usuniecia danych,

-  prawo do sprostowania bledów,

-  uzupelnienia lub uaktualnienia danych.

Klient ma  równiez mozliwosc wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu Prosimy o kontakt pod adresem: locus@locus-audio.pl


 

INNE STRONY

W ramach Witryny moga pojawiac sie okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe dzialaja niezaleznie od Strony Internetowej i nie sa w zaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te moga posiadac wlasna polityke dotyczaca prywatnosci, z która zalecamy sie zapoznac. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialnosci za zasady postepowania z danymi w ramach tych stron.


 ZAWARTOSC STRONY

Tresci oraz zdjecia zamieszczone na stronie sa  wlasnoscia   Audio-Lokus s.c., i podlegaja ochronie praw autorskich i wlasnosci intelektualnej.

Prosimy  nie kopiowac i nie przetwarzac zawartosci Strony Internetowej. Na wykorzystywanie tresci, zdjec oraz innych materialów nalezy  uzyskac  pisemna zgode.

ZMIANY

W przypadku zmiany Polityki Prywatnosci, zostana wprowadzone stosowne poprawki o których poinformujemy na Stronie Internetowej.

PYTANIA I ZASTRZEZENIA

Pytania i zastrzezenia dotyczace niniejszej Polityki prywatnosci moga byc przez Panstwa zadane pod adresem: locus@locus-audio.pl